ALGEMENE GEGEVENS Stichting BernerCare
 
Naam: Stichting BernerCare
RSIN: 8575.10.186
KVK nr: 68591233

ANBI status sinds 30-04-2018

   

Postadres:

 

Spreeuwenhof 59
Varsseveld, 7051 XP
Nederland

Beloningsbeleid:

 

 

 

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepaling in artikel 4, lid 6. van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten, mits niet bovenmatig.

De stichting heeft geen personeel in dienst.

Vrijwilligers ontvangen geen beloning behalve een vergoeding voor de onkosten, mits deze op voorhand zijn goedgekeurd door het bestuur van de stichting en mist deze niet bovenmatig zijn.

 


 

Beleidsplan

Klik HIER voor het beleidsplan.

 


 

Huishoudelijk reglement:

Klik HIER voor het huishoudelijk reglement.

 


 

Statuten:

Klik HIER voor de statuten.

 


 

Algemeen jaarverslag:

Zie onze jaarlijkse glossy's.

 


 

Financieel jaarverslag:

Klik HIER voor het jaarverslag 2021.

Klik HIER voor het jaarverslag 2020.

Klik HIER voor het jaarverslag 2019.

Klik HIER voor het jaarverslag 2018.

Klik HIER voor het jaarverslag 2017.

Meer info of een uitgebreid verslag kan worden opgevraagd bij onze penningmeester. 

 


 

Privacy Beleid:

Onze stichting werkt conform een privacyprotocol. 

Klik HIER voor ons privacy beleid. 

 

© 2022 ANBI Stichting BernerCare. All Rights Reserved.