Afdrukken

Hulpaanvraag voor de 5 jarige Pasha.
Pasha is inmiddels een zorgenkindje. Op 11 juli was er een aanvraag voor hulp om een duidelijke diagnose vast te kunnen stellen.
Stichting BernerCare heeft zorg gedragen voor een orthopedisch onderzoek, röntgenfoto’s en de eerste medicijnen.
Uit deze onderzoeken bleek een behoorlijk ernstige HD.
Dankzij Saskia Hakze kan Pasha 1 keer per maand naar hydrotherapie. Bedankt voor deze sponsoring.

Helaas houdt het hierbij niet op voor deze 5 jarige beer.
Vorige week donderdag is er een rare knobbel op zijn koppie ontdekt.
Als het financieel dan al moeilijk gaat, stap je met lood in de schoenen naar de DA. Er is een biopt genomen waarvoor het baasje zelf zorg gedragen heeft.

De uitslag...... Mastcel tumor.
Een snelgroeiende, kwaadaardige tumor (tussen oor en nek) die zo snel mogelijk verwijderd moet worden.
De kosten van deze ingreep zijn, verdrietig genoeg, niet haalbaar. Dat is de reden waarom het verontruste baasje een hulpaanvraag bij ons ingediend heeft.

Het team van BernerCare gaat niet over een nacht ijs en is dan ook van mening dat er ,grotendeels,
ook verantwoordelijkheid ligt bij de baas. Voor Pasha zijn er meerdere hulpaanvragen ingediend waarvan de behandeling al achter de rug is.
In ons beleidsplan staat duidelijk beschreven dat wij als stichting geen zorg dragen voor ingrepen die al gedaan zijn.
Deze aanvraag is dan ook afgewezen. Er moet vooraf een aanvraag zijn die door het team is goedgekeurd.
Daarom hebben wij besloten om de aankomende ingreep (verwijderen van de tumor, geschatte kosten +- €400,-)
te vergoeden tot maximaal €400,-. Dit bedrag is met de desbetreffende DA afgesproken. Mocht de ingreep korter duren dan verwacht dan zal dit bedrag lager uitvallen. Hierover houden wij jullie op de hoogte.

Wij hopen dat Pasha hiermee geholpen kan worden en nog langer van zijn leven kan genieten, samen met de 2 andere berners in het gezin.

Omdat Stichting BernerCare regelmatig acties houdt om de kas te spekken en er donateurs zijn die maandelijks hun steentje bijdragen, kunnen wij deze behandeling vergoeden zonder daarvoor een actie te hoeven houden.
Daarvoor een hartelijk dank aan jullie die dit mogelijk maken.

We wensen het baasje en Pasha heel veel sterkte de komende tijd.
Warme groet,
Team BernerCare.

Tags: