Image
                                                                                                                                        November 2022

Beste Bernervrienden

Als afsluiting van Stichting BernerCare een laaste bericht.
Alle handelingen die nodig waren om Stichting BernerCare af te sluiten zijn door de notaris verricht.
Zoals de procedure voorschrijft zijn er 4 evenredige bedragen uitgekeerd naar 4 ANBI stichtingen.
- Quidemqaris
- Wie vult mijn bak
- Stichting Dierenthuis
- Stichting Dierenlot.

De gehele administratie zal 7 jaar bewaard blijven in het bezit van de vereffenaar .
Dank dat wij veel BernerSennen mochten helpen, en dank voor jullie vertrouwen.

Het Bestuur.


 

Januari 2022
Beste allemaal,
 
Met gemengde gevoelens geven wij u hierbij kennis van ons voornemen te stoppen met Stichting BernerCare. We zijn trots dat we met dit fantastische team ons jarenlang in hebben mogen zetten om Berner Sennen en hun baasjes in nood te mogen helpen op medisch en financieel gebied.
Lief en leed met elkaar gedeeld, samen verbonden, en ondersteund door jullie lieve leden. Hartelijk dank daarvoor.
 
De laatste anderhalf jaar waren er nauwelijks of geen aanvragen meer voor hulp. Ondanks het promoten van Bernercare en het feit dat we laagdrempelig waren kwamen er geen nieuwe aanvragen.
 
Na een lang en zorgvuldig beraad en meervoudig overleg staat ons besluit dan ook vast. We gaan stoppen! Per 1 April 2022.
 
Dankbaar dat wij zoveel Berners mochten helpen en alles wat daar bij kwam kijken.
Dankbaar dat onze tijd niet zinloos was maar juist zinvol.
 
Alle financiële handelingen zullen door de notaris worden afgehandeld zoals de wetgeving dat voorschrijft.
Omdat wij een ANBI stichting zijn zullen de financiën na aftrek vd notaris kosten , website kosten etc worden gedoneerd aan Stichtingen die ook de ANBI status bezitten en zich natuurlijk inzetten voor dieren.
De gegevens die voor de belastingdienst van belang zijn blijven 7 jaar bewaard op het correspondentie adres van de Stichting.
 
Het financieel verslag van 2021 vinden jullie in het eerste kwartaal op de website.
Het afsluitende financiële verslag kunnen jullie tegemoet zien als alles is afgehandeld. Ook deze vinden jullie op de website www.bernercare.nl.
 
Tezijnertijd zullen wij daar ook bekend maken aan welke ANBI stichtingen wij een donatie doen.
Tot slot willen wij jullie hartelijk bedanken voor jullie vertrouwen in ons, zonder jullie was dit niet mogelijk geweest.
 
Ook een groot dankjewel aan M.Robberts die de verzorging van de website belangeloos op zich nam.
 
Dankjulliewel!
Warme groet
Team BernerCare
Helmut, Hannie en Rosita.

BETROKKEN

LIEFDEVOL

VRIJWILLIG

© 2022 ANBI Stichting BernerCare. All Rights Reserved.

Menu